Pytania i odpowiedzi

KARTA MYLIFE

1. Czy korzystanie z klubów fitness i placówek medycznych wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Karta MyLife umożliwia korzystanie ze WSZYSTKICH klubów dostępnych w ofercie. Pełna lista obiektów fitness Partnerów dostępna jest na stronie internetowej www.kartamylife.pl. W ramach abonamentu można korzystać z siłowni, sauny, zajęć fitness i ich pochodnych (np. zumby). Posiadacz karty MyLife ma te same prawa, co każdy użytkownik klubu fitness Partnera. Jeśli więc w danym klubie, wszystkie usługi są zawarte w prawach użytkownika karnetu, posiadacz karty Mylife nie musi za nie dodatkowo płacić.

W ramach Karty MyLife za żadną z usług medycznych wymienionych w zakresie usług (pakiet medyczny) nie ma dopłat. Dopłaty obowiązują jedynie w przypadku usług, które nie są objęte pakietem.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

2. Czy z pakietu medycznego może korzystać także moja rodzina?

Tak, z pakietu medycznego mogą korzystać Twoje dzieci. Wystarczy wykupić dodatkową opcję za 19 zł / os.

3. Czym różni się karta MyLife "Flexi" od "Smart"?

Zakres usług fitness oraz usług pakietu medycznego jest jednakowy w każdej opcji.

Umowa na Kartę MyLife "Flexi" zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością zamrożenia karty na jeden miesiąc oraz z możliwością rozwiązania z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowa na Kartę MyLife "Smart" zawierana jest na okres 12 miesięcy. Można ją zamrozić na okres do 3 miesięcy.

Obie karty dostępne są w płatności ratalnej (miesięcznej) odbywającej się poprzez polecenie zapłaty z rachunku bankowego bądź zlecenia stałego z karty kredytowej lub debetowej.

4. Jakie formalności muszę spełnić, aby uzyskać pełen dostęp do usług Karty MyLife?

W pierwszej kolejności należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza na stronie sklepu internetowego www.kartamylife.pl i dokonać płatności przy pomocy serwisu transakcyjnego eCard.

Następnie wystarczy zgłosić się do obiektu fitness Partnera w celu odebrania Karty MyLife oraz wyrazić zgodę na dokonywanie płatności za Kartę MyLife przy pomocy zlecenia stałego z karty kredytowej/debetowej lub polecenia zapłaty z rachunku bankowego.

Kartę MyLife można również zamówić do domu/pracy za pośrednictwem kuriera, podając odpowiedni adres doręczenia w formularzu rejestracyjnym.

W przypadku wyboru dostawy Karty MyLife kurierem, zgody na dokonywanie płatności za Kartę MyLife można również dokonać w obecności kuriera, który dostarczy Twoją Kartę MyLife. Odbiór Karty MyLife należy potwierdzić podpisem na oświadczeniu przedłożonym przez kuriera.

5. Czy za moją kartę może płacić ktoś inny zamiast mnie?

Tak. W formularzu rejestracyjnym można wskazać osobę, która będzie ponosić opłaty za kartę MyLife zamiast Użytkownika/Osoby uprawnionej („płatnik”). Użytkownik jest zobowiązany uzyskać zgodę płatnika na płatności w formie polecenia zapłaty z rachunku bankowego bądź zlecenia stałego z karty kredytowej lub debetowej. Nieskuteczne płatności po stronie płatnika nie zwalniają Użytkownika z obowiązku opłaty za Kartę MyLife.

6. Czy kartę MyLife mogą nabyć osoby poniżej 18-tego roku życia?

Tak.

Każdy Użytkownik (osoba zawierająca umowę) może wskazać inną osobę, która będzie mogła korzystać z karty MyLife zamiast Użytkownika. Może być to też osoba poniżej 18 lat pod warunkiem, że ukończyła 16 lat.

Użytkownik, który ukończył 16 lat i chce samodzielnie zawrzeć Umowę MyLife, może to zrobić. Potrzebna jest jednak zgoda rodzica lub opiekuna, który potwierdzi zawartą przez Użytkownika umowę. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu rejestracyjnym, a odpowiedni formularz zgody zostanie dostarczony razem z Kartą MyLife.

7. Czy osoba uprawniona musi zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych?

Użytkownik lub osoba uprawniona (wskazana przez Użytkownika) powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu prawidłowego wykonania usług wynikających z zawartej Umowy MyLife. Wyrażenie zgody jest niezbędne do rozpoczęcia korzystania z usług fitness oraz usług pakietu medycznego.

Natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolne.

8. Czy mogę zamrozić swoje członkostwo?

Tak. Korzystający z Karty "Flexi" ma możliwość zamrożenia karnetu na 1 miesiąc. Użytkownik posiadający kartę na czas określony 12 miesięcy (Karta „Smart”), może dokonać zamrożenia Karty MyLife na okres od 1 do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych. W okresie zamrożenia obowiązuje obniżona miesięczna płatność w wysokości 30,00 zł.

W przypadku umowy Smart Promo opłaconej z góry koszt zamrożenia to 30zł za miesiąc, płatność uiszczana jest online.

Zamrożenia można dokonać wyłącznie jeden raz podczas trwania Umowy. Zamrożenie na dany miesiąc może zostać aktywowane do 25 dnia miesiąca poprzedniego. Zamrożenie karnetu nie jest możliwe po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu

Przykład:
składam dyspozycję zamrożenia w dniu 25.02.2015 r. Początek zamrożenia nie może rozpocząć się wcześniej niż 01.03.2015 r. i nie później niż 01.05.2015 r.

9. Czy w okresie zamrożenia mogę korzystać z usług w ramach Karty MyLife?

W okresie zamrożenia nie można korzystać z usług fitness oraz pakietu medycznego.

10. Czy Umowę MyLife można wypowiedzieć?

Tak, można wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony (karta „Flexi”). Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące kalendarzowe, ze skutkiem złożenia wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przykład:
składam wypowiedzenie 15 kwietnia 2015 r. Okres wypowiedzenia jest liczony od końca miesiąca, tj. od 30 kwietnia 2015 r. Umowa MyLife ulegnie rozwiązaniu po upływie 3 miesięcy kalendarzowych, tj. w dniu 31 lipca 2015 r.

Wypowiedzenie powinno zostać złożone, w formie pisemnej, opatrzenie własnoręcznym podpisem dokumentu zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

Na stronie internetowej znajduje się formularz, po wypełnieniu którego można pobrać wydruk stosownego dokumentu wypowiedzenia. Wydrukowany i podpisany formularz należy odesłać na adres korespondencyjny Operatora.

11. Zamówiłem kartę MyLife. Jak długo będę na nią czekać? Gdzie mogę ją odebrać?

Karta MyLife dociera do obiektu fitness Partnera zazwyczaj dzień przed datą startu umowy. W momencie wysyłki Karty MyLife każdy Użytkownik otrzymuje mail z potwierdzeniem jej wystawienia. Karta MyLife, według Twojego wyboru, dociera do obiektu fitness Partnera zaznaczonego w formularzu jako MIEJSCE ODBIORU KARTY lub bezpośrednio na Twój adres korespondencyjny wpisany w formularzu zakupu.

12. Zgubiłem kartę MyLife, jak mogę wyrobić duplikat?

Duplikat można zamówić na stronie internetowej po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika w zakładce DUPLIKAT KARTY. Koszt duplikatu to 20 zł. Duplikat zostanie dostarczony w ciągu 2-3 dni roboczych.

Do czasu otrzymania duplikatu, Użytkownik może korzystać z usług MyLife podając swoje imię i nazwisko w recepcji obiektu fitness Partnera, po zweryfikowaniu danych w systemie informatycznym z okazanym dokumentem tożsamości.


 

KONTO I PŁATNOŚĆ

13. Jak mogę się zalogować? W jaki sposób zarejestrować się na stronie?

Rejestracji dokonuje się w momencie złożenia zamówienia na kartę MyLife. Podany w formularzu rejestracyjnym mail oraz hasło będą służyły do logowania się na Koncie Użytkownika.

14. W jaki sposób można dokonać płatności za abonament ?

Pierwszej płatności należy dokonać online w sklepie internetowym – zakładka „Zamów teraz”. W przypadku Karty MyLife „Flexi” lub „Smart” opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe należy dokonać poprzez polecenie zapłaty lub zlecenie stałe.

15. Mój bank nie uczestniczy w porozumieniu stosowania poleceń zapłaty, co mam zrobić?

Wystarczy wybrać inną formę płatności, czyli zlecenie stałe z karty kredytowej lub debetowej (karta do rachunku bieżącego). Nie przewidujemy innej formy płatności niż polecenie zapłaty lub zlecenie stałe.

16. Moja płatność za abonament nie została zrealizowana, jak mogę zapłacić za abonament?

Jeśli upłynął wskazany w Umowie MyLife termin płatności (tj. do 05 – go dnia bieżącego miesiąca), a płatność nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Operatora MyLife, prosimy o natychmiastowy kontakt z Działem Obsługi Klienta :

Infolinia - 0 800 800 105 (infolinia bezpłatna)

E-mail – [email protected]

Nasi konsultanci pomogą znaleźć przyczynę nieskutecznej płatności.

17. Czy mogę zapłacić za swój abonament w recepcji lub w klubie fitness?

Opłaty za karnet nie można dokonać w klubie fitness. Pierwsza opłata dokonywana jest on-line za pomocą strony internetowej. Kolejnych opłat (jeśli są przewidziane w Twoim trybie Umowy MyLife) należy dokonać zgodnie z deklaracją w Umowie MyLife, poprzez polecenie zapłaty lub zlecenie stałe z karty kredytowej/debetowej.


 

KORZYSTANIE Z PAKIETU SPORTOWEGO ORAZ MEDYCZNEGO

18. Od kiedy jest aktywny mój pakiet usług medycznych?

Pakiet usług medycznych będzie aktywny po 5 dniach od momentu spełnienia formalności.

19. W jaki sposób umówić się na wizytę w placówce medycznej?

W placówkach własnych LUX MED prowadzonych pod markami LUX MED i Medycyna Rodzinna można to zrobić poprzez:

a) zalogowanie się na stronie www.luxmed.pl do Portalu Pacjenta

b) komunikator e-center, który jest dostępny na stronie www.luxmed.pl

c) infolinię LUX MED pod nr 22 33 22 888

Termin wizyty w placówkach partnerskich można rezerwować:

a) telefonicznie - dzwoniąc bezpośrednio do placówki partnerskiej, w której chcemy zarezerwować wizytę,

b) osobiście - podczas wizyty w placówce partnerskiej.

Informacje dotyczące adresów placówek własnych znajdują się na stronie www.luxmed.pl Informację o placówkach partnerskich dostępnych w ramach abonamentu można sprawdzić logując się do Portalu Pacjenta lub dzwoniąc na infolinię 22 33 22 888.
Szczegółowe zasady świadczenia usług pakietu medycznego oraz ich zakres zawarte są w Ogólnych warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz Planie opieki medycznej, które znajdują się na stronie internetowej www.kartamylife.pl

20. Czy do skorzystania z usług pakietu medycznego i fitness niezbędne jest okazanie Karty MyLife?

W celu korzystania z pakietu medycznego należy okazać dokument tożsamości oraz podać nr PESEL (Użytkownika lub osoby uprawnionej) w recepcji wybranej placówki medycznej.

W placówkach partnerskich LUX MED na terenie całego kraju prosimy dodatkowo o okazanie e-Karty Pacjenta. E-Karta Pacjenta dostępna jest poprzez:

Natomiast, aby skorzystać z pakietu fitness niezbędne jest okazanie Karty MyLife i dokumentu tożsamości.

21. Zostałem zawieszony w uprawnieniach do korzystania z Karty MyLife. Co mam zrobić?

Zawieszenie w uprawnieniach do korzystania z Karty MyLife nastąpiło ze względu na nieuregulowanie zaległej opłaty za Kartę MyLife w wyznaczonym terminie.

Wznowienie możliwości korzystania z usług fitness będzie możliwe następnego dnia po uiszczeniu pełnej kwoty zaległości, a z usług pakietu medycznego, od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.