Zakresy usług w cenie karty

Jednorazowa opłata administracyjna
Okres umowy
Dostępność usług
Zamrożenie
Okres wypowiedzenia
Okres płatności
Abonament medyczny
Podstawowa opieka medyczna
Internista
Pediatra Dostępne dla posiadaczy pakietu BabyCare
Lekarz medycyny rodzinnej
Opieka lekarza dyżurnego
Internista
Pediatra Dostępne dla posiadaczy pakietu BabyCare
Lekarz medycyny rodzinnej
Lekarze specjaliści
Ginekolog
Laryngolog
Okulista
Dermatolog
Neurolog
Zabiegi ambulatoryjne
Ogólnolekarskie
Laryngologiczne
Okulistyczne
Dermatologiczne
Ginekologiczne
Badania diagnostyczne
Krew
Biochemiczne
Mocz
Cytologia
Badania EKG
Badania RTG
Spirometria
Audiometria
Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne
Inne
Abonament sportowy
Siłownia
Fitness
Basen
Trening funkcjonalny
Strefa wolnych ciężarów
Power Bike
Zumba
Taniec
Pilates
Joga
Sauna
Sztuki walki
Outdoor training
Zajęcia dla kobiet w ciąży i mam
Zajęcia dla dzieci
Medical fitness
Tabata
Metabolic system
Smart Promo 119,00 PLN / MIES (jednorazowa płatność za 12 miesięcy – 1428,00 PLN)

Umowa na czas określony  (12 miesięcy ) bez możliwości wypowiedzenia.  Płatność dokonywana z góry za cały okres abonamentu

Zamawiam
99 PLN
12 miesięcy
bez ograniczeń
1-3 miesiące
-
za 12 miesięcy
Smart 129,00 PLN / MIES

Umowa na czas określony  (12 miesięcy ) bez możliwości wypowiedzenia.  Płatność ratalna za pomocą polecenia zapłaty z rachunku bankowego lub zlecenia stałego z karty kredytowej

Zamawiam
99 PLN
12 miesięcy
bez ograniczeń
1-3 miesiące
-
za miesiąc
Flexi 159,00 PLN / MIES

Umowa na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego . Płatność ratalna za pomocą polecenia zapłaty z rachunku bankowego lub zlecenia stałego z karty kredytowej

Zamawiam
99 PLN
na czas nieokreślony
bez ograniczeń
1 miesiąc
3 miesiące
za miesiąc
Opcje dodatkowe: Możliwość zakupu dla dowolnej liczby dzieci. Usługa dostępna tylko dla posiadaczy kart MyLife. Zapewnia dostęp do konsultacji pediatry, lekarza rodzinnego oraz do badań diagnostycznych.
Szczegółowy zakres usług medycznych świadczonych w ramach Karty MyLife określa Plan opieki medycznej dostępny w zakładce Regulamin.